PayZave
จ่ายก่อน
ประหยัดกว่า
สำหรับผู้ซื้อ
ลดต้นทุนทางการค้า
เพิ่มทางเลือก
ในการรับเงินให้ผู้ขาย
ลดภาระในการตอบคำถาม
เรื่องรอบชำระเงิน
ผู้ซื้อได้รับส่วนลดจากคู่ค้า ด้วยการจ่ายเงิน
ก่อนรอบบิล
ผู้ขายสามารถขอรับเงินได้ทันทีหลังจากวางบิล
โดยไม่ต้องรอรอบบิล เพียงสมัคร
ใช้บริการ PayZave
ผู้ขายสามารถตรวจสอบการวางบิลได้ด้วยตัวเอง
ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน PayZave
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนทางการค้า
และเพิ่มผลกำไรด้วยการเสนอส่วนลดทางการค้าแลก
การจ่ายเงินก่อนครบกำหนด
เริ่มใช้บริการ PayZave ได้ง่าย เพียง 4 ขั้นตอน
ปลดล็อคสภาพคล่อง
ทางการเงิน
ส่งข้อความถึงเรา
contact@payzave.com
Powered by
Digital Ventures

Fintech subsidiary of Siam Commercial Bank