เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ

PayZave

รับเงินทันทีไม่ต้องรอเครดิตเทอม
สำหรับผู้ขาย
เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้ส่วนลดเพื่อรับเงินก่อนเครดิตเทอม
ผ่านแพลตฟอร์ม PayZave หลังการส่งมอบสินค้าและให้บริการ
PayZave
ทำงานอย่างไร
ผู้ซื้อเชิญเข้าใช้บริการ
ผู้ซื้อจะส่งอีเมลเชิญใช้บริการหาท่าน
เพื่อเข้าใช้บริการ PayZave
ขอรับเงินล่วงหน้า
เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการขอรับล่วงหน้า
พร้อมให้ส่วนลดกับผู้ซื้อ
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน
•  ตั้งรหัส PIN  6  หลัก
•  ใส่รหัส PIN  6  หลักอีกครั้ง ให้เหมือนครั้งแรก
•  กดปุ่ม บันทึก เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
4. ตั้งค่ารหัส PIN เข้าใช้งาน
2. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
•  อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและ
    นโยบายความเป็นส่วนตัว
•  ใส่รหัส OTP ที่ได้รับใน SMS จาก PayZave
•  กรอกชื่อและนามสกุล ให้ถูกต้อง
•  กดปุ่มลงทะเบียน เพื่อไปหน้าต่อไป
3. เริ่มลงทะเบียน
กรุณากรอกเบอร์ชื่อ-นามสกุล
เพื่อระบุตัวตน
ชื่อ - นามสกุล
ลงทะเบียน
•  กดที่ไอคอน PayZave เพื่อเปิดแอป
•  กรอกเบอร์มือถือ เพิ่มเริ่มต้นใช้งาน
1. สมัครใช้บริการ
รับเงินผ่านบัญชี
รับเงินล่วงหน้าผ่านบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้
ปลดล็อคสภาพคล่อง
ทางการเงิน
ส่งข้อความถึงเรา
contact@payzave.com
Powered by
Digital Ventures

Fintech subsidiary of Siam Commercial Bank